Lengőkarok, Guľová hlava, szilentek (hátsó tengely)
Zmena objednávky: