Lengőkarok, Guľová hlava, szilentek
Zmena objednávky: